Privacy

PRIVACYVERKLARING VERHUISBEDRIJF VAN DER TOORN B.V.

Verhuisbedrijf van der Toorn B.V. neemt uw privacy serieus en verwerkt en gebruikt uw informatie op een veilige manier. Op deze pagina leest u het Privacy Statement van Verhuisbedrijf van der Toorn B.V.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam;
- Contactgevens (telefoonnummer, emailadres);
- Adresgegevens;
- Huidig adres;
- Toekomstig adres;
- Type woning.

Van zakelijke relaties:
- Contactpersoon;
- Adresgegevens;
- Contactgegevens (telefoonnummer, emailadres).

Waarom wij deze gegevens nodig hebben:
Verhuisbedrijf van der Toorn verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt en/of om u schriftelijk (per email en/of post) te kunnen benaderen indien u onverhoopt telefonisch niet te bereiken bent.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht, doorgaans dienstverlening;


Hoe lang wij uw gegevens bewaren:
Verhuisbedrijf van der Toorn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en volgens de wettelijke bewaartermijnen.

Delen met derden:
Verhuisbedrijf van der Toorn verstrekt uitsluitend aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten:
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@verhuisbedrijfvandertoorn.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging:
Bescherming van uw gegevens nemen wij erg serieus. Daarom nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of onbevoegde toegang tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons 070 36 95 782 of via info@verhuisbedrijfvandertoorn.nl.

Verhuisbedrijf v.d. Toorn B.V.
Olof Palmelaan 3-V
2729 NA Zoetermeer